Föreläsningar

i konst, samtida kulturuttryck, normkreativitet

Konst

Höj ditt och ditt sällskaps kunskaper i konsthistoria eller om samtidskonsten.  Teman som "Etik och moral i konsten" "Postmodernism" och "konstbegreppet"

 Underhållande och inspirerande.

Normkreativitet

Vad behöver man veta? Begrepp som används belysta med intressanta och angelägna kulturuttryck ur det samtida kulturlivet. Postkoloniala perspektiv, genus och identitetspolitik. Allt som väcker tankar, känslor och engagerar.

Kreativa strategier

Hur ökar man egen och andras kreativitet? Inspirerande uppstart och workshops.

Samtal

Ett styrda och delvis öppna samtal med samtidens mest inspirerande konstnärer, 

Individuella samtal som utvecklar individuella styrkor och kreativa kompetenser.